top of page
pexels-gabby-k-5849583.jpg

25 de ani de

EXPERIENTA iN AFACERI

Avem cunoștințele de care aveți nevoie.

FINANȚE PENTRU NEFINANȚisti

Îmbunătățiți-vă cunoștințele financiare și obțineți o nouă atitudine financiară

TRAINING & WORKSHOP
Trainingurile care fac obiectul acestui calendar vor fi furnizate de Iuliana Andronache, Managing Partner al Smash Finance

DESCRIEREA ȘI OBIECTIVELE DE FORMARE

Orice decizie de management sau activitate comercială are un efect asupra situațiilor financiare. Această formare intensivă este destinată să ofere participanților instrumentele și cunoștințele financiare adecvate pentru a integra abordarea financiară în activitatea de zi cu zi și în fundamentarea deciziilor de afaceri.

 

Beneficii cheie

 

 • Îmbunătățirea performanței financiare a companiei

 • luarea deciziilor de afaceri justificate corespunzător din punct de vedere economic

 • intelegerea relatiei dintre strategiile financiare si comerciale

 • identificarea și eliminarea sau reducerea pierderilor de orice fel

 • optimizarea inteligentă a costurilor

 • un management puternic al fondului de rulment

 

Metoda de învățare

 

Trei pași principali ai procesului de învățare

 • introducerea noilor concepte

 • exercițiu practic

 • revizuirea punctelor cheie de învățare

PREZENTARE GENERALĂ A FORMĂRII

Pilonii managementului financiar

 • Spargător de gheață și stabilirea obiectivelor

 • Rolul situațiilor financiare

 

Declarația de profit și pierdere

 • Scopul și utilizarea profitului și pierderii

 • Ce este profitul?

 • Acumularile

 

Bilanț

 • Scopul și utilizarea bilanțului contabil

 • Formulare de bilanț

 • Analiza bilanțului

 • Prevederi

 

Situația fluxurilor de trezorerie

 • Categorii de fluxuri de numerar

 • Factorii de flux de numerar

 • Diferențe între profit și numerar

 • Atelier

 

Comportamentul și optimizarea costurilor

 • Costuri variabile și fixe

 • Cost direct și indirect

 • Costuri controlabile și incontrolabile

 • Costuri relevante și irelevante

 • Costul scufundat și costurile de oportunitate

 • Identificarea și eliminarea pierderilor

 • Optimizare inteligentă a costurilor

 

Analiză de rentabilitate

 • Ecuația de echilibru

 • Relația și analiza cost-volum-profit

 

Analiză financiară

 • Productivitate

 • Lichiditate - management puternic al fondului de rulment

 • Solvabilitate

 • indicatori de performanta

 

Atelier

Pregătirea situațiilor financiare pe baza tranzacțiilor date, analiza ratelor financiare, prezentarea datelor și concluziile.

 

Revizuirea punctelor cheie de învățare

 

Memento pentru participanți: de la idei la acțiune, care sunt cele trei idei atinse sau dezvoltate în cursul zilei și pe care ați dori să le aplicați pentru dvs. sau pentru compania de ACUM.


Timpul întrebărilor

DATE DE LIVRARE ȘI INTERVALE DE TIMP

În septembrie, antrenamentele sunt programate după cum urmează:

(...)

Finanțare pentru non-finanțare: date 7, 8, 9, 10 septembrie 2020 . Instruirea online va fi împărțită în 4 ore pe zi, organizate în sesiuni de 2 ore, la următoarele intervale de timp la alegere pentru fiecare zi:

(...)

 1. Primele sesiuni: 09:00 - 11:00 și a doua sesiune: 15:00 - 17:00

 2. Primele sesiuni: 10:00 - 12:00 și a doua sesiune: 14:00 - 16:00

 3. Primele sesiuni: 10:00 - 12:00 și a doua sesiune: 15:00 - 17:00

Finanțare pentru non-finanțare: date 21, 22, 23, 24 septembrie 2020 . Instruirea online va fi împărțită în 4 ore pe zi, organizate în sesiuni de 2 ore, la următoarele intervale de timp la alegere pentru fiecare zi:

(...)

 1. Primele sesiuni: 09:00 - 11:00 și a doua sesiune: 15:00 - 17:00

 2. Primele sesiuni: 10:00 - 12:00 și a doua sesiune: 14:00 - 16:00

 3. Primele sesiuni: 10:00 - 12:00 și a doua sesiune: 15:00 - 17:00

Datele de pregătire din octombrie vor fi dezvăluite în scurt timp.

INVESTIȚIE

 1. Pentru instruirile deschise investiția este de 150 EUR / participant (fără TVA), numărul maxim de participanți este de 20 de persoane.

2. Această instruire poate fi livrată și în interior (personalizată pentru un grup de participanți la compania dvs.), iar investiția va fi structurată după cum urmează:

2.1 Livrarea instruirii „Finanțare pentru non-finanțare”, investiția este de 2.000 EUR (fără TVA), numărul maxim de participanți este de 20 de persoane.

2.2 O investiție opțională suplimentară în valoare de 400 EUR (fără TVA) pentru pregătirea materialelor de instruire pe baza modelului situațiilor financiare și a cifrelor furnizate de companie.

bottom of page